Amaç ve Hedeflerimiz
12 Aralık 2022

2022 YILI KURUMSAL AMAÇ, HEDEF VE EYLEM PLANI

AMAÇLAR

HEDEFLER

EYLEM PLANI

Kurumsal Amaç 1

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek

Kurumsal Hedef 1

Bedensel, ruhsal ve sosyal gibi v.s şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

 

Eylem Planı 1:

Laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulmasını sağlayarak, hastalarımızın en kısa sürede tedavilerinin yapılmasını ve sağlıklı bir şekilde taburcu olmalarının sağlanması

 

Eylem Planı 2:

Yeni hastane kapsamında kalite ve verimlilikte istenilen çekirdek parametrelerin takiplerinin yapılması

(Asansör kullanım ruhsatı, Jeneratör ruhsatı, yangın algılama(nokta göstergeli), Çamaşırhanenin fiziki uygunluğu(temiz-kirli akışı), acil servis ve hastane geneli kroki)

 

Eylem Planı 3:

Evde sağlık birimine depo temin edilmesi

 

Eylem Planı 4:

Hastanemizde bayan mescid alanının oluşturulması

 

Eylem Planı 5:

Hastanemiz mescidinin halılarının bakımının sağlanması

 

Eylem Planı 6:

Laboratuvar birimine yeni cihazların temin edilmesi

 

Kurumsal Amaç 2

Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

 

Kurumsal Hedef 1

Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Eylem Planı 1:

Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak, hasta memnuniyet oranlarını en az %85 seviyesinde tutmak.

Eylem Planı 2

Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

 

Eylem Planı 3

Hasta bekleme alanlarının düzenlenerek sandalye temin edilmesi ve poliklinik alanarına yerleştirilmesi

 

Eylem Planı 4

Uzman hekim taleplerinin yıl boyunca yapılması

Kurumsal Amaç 3

 

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

 

 

 

 

Kurumsal Hedef 1

 

Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi

Eylem Planı 1

Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması

 

Eylem Planı 2

- Personel Dinlenme Odalarının konfor(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

- Hekimlerin özel eşyalarını ve kıyafetlerini koyabilmeleri için doktor dinlenme odasına kilitli dolap temin edilmesi

 

Eylem Planı 3

- Sosyal alanların (kafeterya, kreş, mescit vb) oluşturulmasının sağlanması

- Bayan personelin ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla bayan mescid alanının oluşturulması

 

Eylem Planı 4

- 25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesinin verilmesi.

- Personellerin evlilik, doğum günü, taziye vb. özel günlerine yönelik mesaj atılması

 

Eylem Planı 5

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması

 

Eylem Planı 6

Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

 

Eylem Planı 7

Çalışanların internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

 

Eylem Planı 8

Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

Kurumsal Amaç 4

Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

Kurumsal Hedef 1

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

Eylem Planı 1

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

Kurumsal Amaç 5

Hastane işletmeciliğinde verimliliği artırmak.

Kurumsal Hedef 1

Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek

Eylem Planı 1

Hastane gelir miktarını(Cerrahi branşların olmaması sebebiyle) bir önceki yıl ile dogru orantıda tutmak.

 

Kurumsal Amaç 6

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek.

Kurumsal Hedef 1

Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

 

Eylem Planı 1

Doğumhane biriminin tavanının onarılmasını sağlamak

 

Eylem Planı 2

Hastane genelindeki kapıların bakımı/ onarımını sağlamak.

 

Eylem Planı 3

Tüm birimlerde boyası düşen tavan ve duvarların boyanmasını sağlamak

 

Eylem Planı 4

Yeterli sayıda bebek taşıyıcısı temin etmek

 

Kurumsal Amaç 7

Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

 

 

Kurumsal Amaç 8

Pratik eğitim için güçlü alt yapı oluşturmak.

Kurumsal Hedef 1

Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 

Eylem Planı 1

Hastanede çalışan sertifikalı sağlık personeli sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

 

Eylem Planı 2

Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini güncel tutmak.

 

Eylem Planı 3

Çalışan memnuniyet oranını % 60 ve üzerinde tutmak.

 

Eylem Planı 4

Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

 

Eylem Planı 5

Eğitime katılımı sağlamak amacıyla birim sorumlularına eğitim konusu hazırlanarak eğitimlerin sunulmasını sağlamak.

 

Eylem Planı 6

CPR eğitiminin ilgili uzman doktor tarafından verilmesini sağlamak.

 

Eylem Planı 7

Hastaneye yeni başlayan personele ve stajyer öğrencilere uyum eğitimlerinin ilgili ekip tarafından % 100 oranında verilmesini sağlamak.

Eylem Planı 8

Uzaktan eğitim modülünde başarı oranını %85 ve üzerinde tutmak.

Uzm. Dr. Gülay SARB KARACA

Başhekim

 

Dr. Burak HANÇER

Başhekim Yardımcısı

Mehmet ÇAPAR

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Abdullah ATİK

Müdür Yardımcısı

Zahide ÇELİK

Kalite Direktörü