Vizyon ve Misyonumuz
04 Haziran 2024

MİSYON: Sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin, hasta haklarına saygılı, hekim haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimin sağlam temeller üzerinde yürütülmesini sağlamak. Memnuniyeti sürekli hale getirmeyi, kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamayı çeşitli iletişim yolları ile hastaları sağlık konusunda bilgilendirmeyi, sağlık hizmeti sunarken hasta ve yakınları ile kendi personelimizin de memnuniyetini önemsemek.

 

VİZYON:Hastanemizin hizmet sunumu konusunda gelecekteki her tür bilimsel ve teknolojik gelişimlere sonuna kadar açık, çevremizde ve bölgemizde aynı statüde olduğumuz gerek resmi gerekse özel her kurum ya da kuruluşla ve her alanda etik kurallar çerçevesinde sürekli rekabet içinde halkımızın hak ettiği uluslar arası standartta en kaliteli en verimli en güvenilir ve sürekli kendini yeniler tarzda kendisiyle rekabet eder gibi hizmet üretmeyi sağlamak ve sürekli tercih edilen bir kurum olmaktır.

                Kalite Politikası

Hassa Devlet HastanesiKalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “şaşırtan hizmet sunumunu” gerçekleştirmeyi amaçlar.

Bu anlamda;

Hasta ve Hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçler belirlenir. Bu süreçlerin performanslarını ölçen iyileştirme faaliyetleri planlanır.

Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, tüm çalışanların Kalite Yönetimi ve kalite iyileştirmeleri konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenerek uygulanır. Çalışanların kalite çalışmalarına katılımı teşvik edilir.

Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için iş birliği içinde olunan dış hizmet alımı yapılan firma ve resmi kurumlarla iyi ilişkiler kurulur ve performansları sürekli ölçülerek hızlı, ekonomik ve kaliteli hizmet temin edilir.

Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ile tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir. Hassa Devlet Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi, şartlarına uygun şekilde çalışarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanların sorumluluğundadır.


   DEĞERLERİMİZ

1.Etik çalışma:Doğru sözlü olmak ve etik kurallar içerisinde hasta haklarına saygılı çalışmak.

2.Hakkaniyet:Adil, hasta ve çalışan haklarını gözeterek çalışmak

3.Memnuniyeti sağlama:Hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması esas alınarak, hasta ve çalışanların beklenti ve gereksinimlerinin hangi ölçüde karşılanabildiğinin ortaya konulmasını sağlamak.

4.Ekip anlayışı:Kalite çalışmalarına tüm kurum çalışanlarının dahil edilmesini sağlamak.

5.Yenilik ve gelişimlere açık:Sağlık uygulamalarımızı sürekli değerlendirmek ve yenilikleri yapacağımız uygulamalarda kullanmak.

6.Saygınlık:Hasta ve çalışanlarımıza karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmak, sevgi ve saygı duymak.

   7.İletişim: Hastanemizden hizmet alan vatandaşlarımızın görüş ve önerilerine değer vererek hizmet sunumumuzda bu görüşlerden istifade etmek. Çalışanlarımızın görüş ve önerilerini alarak sağlıklı ve huzurlu çalışma  ortamı oluşturabilmek

    8.Güven:Sağlık hizmeti sunum süreçlerini modern, standartlara uygun, ölçülebilir ve izlenebilir bir şekilde uygulayarak sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinde güven duyulan bir sağlık kurumu olmak,

 

    9.Bilgi: Sağlık alanındaki her türlü gelişimi takip ederek, sürdürülebilir ve gelişime açık sağlık hizmeti sunma bilincinde, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hizmet vermek,

 

    10.Sorumluluk: Görev bilinci içinde sorumluluklarımızın farkında olmak,tıbbi etik ve insani değerlere sahip çıkmak,

 

    11.Duyarlılık: Topluma ve çevre bilincine karşı duyarlı bir kurum olmak

 

    12.Vefa: Hastanemizde geçmişte hizmet veren büyüklerimize, geçmişten bu güne dek bize her zaman güvenen hastalarımıza olan vefa borcumuzun farkında olmak,

 

    13.Dayanışma: Başarımızın temelinde çalışanlarımızın olduğuna inanmak,

 

    14.Paylaşım: Ben değil, biz yaklaşımı ile hareket etmek, iyi ve kötü günde bir arada olmak, Bütüncül Yaklaşım:Her insan değerlidir inancı içinde,her koşulda hizmet vermek, her insana eşit koşulda sağlık hizmeti    sunmak bilinci ile toplumun her ferdine kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

 

    15.Şeffaflık, Dürüstlük:Kurumuz kayıtlarında yer alan bilginin, ilgili kişiler tarafından izlenebilirliğini sağlamak,doğruluğunu bozmadan tarafsız olarak paylaşmak ve korumak,

 

    16.Kalite Yönetimi:Hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan, kurallara bağlı güvenilir sürekli gelişmeyi amaç edinmiş, sağlıkta kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti sunmaktır