Değerlerimiz
12 Aralık 2022

Hastanemiz Vizyonu ve misyonu doğrultusunda

Hasta ve çalışan güvenliği temelinde,
Kaynakları etkin kullanarak,
İş doyumu sağlayarak,
Doğayı ve çevreyi Gözeterek sağlık hizmetlerini doğru sunmaktır.