Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
09 Ocak 2023

BİRİM ÇALIŞANLARI
1 Hayriye TÜFENKÇİ (Uzman Klinik Psikolog)

  GÖREV TANIMLARI

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini,çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen,kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.
Birim,Çalışan Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak

1- Talep ve şikayetleri kabul eder.
2- Başvuruları değerlendirerek raporlar.
3- Gerekli önleyici ve düzenleyici çalışmaların başlatılmasını sağlayarak başvuru sahiplerine geri bildirimde bulunur.
4- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
5- Aylık olarak Başhekimliğe rapor sunar.
6- Hastanemiz çalışanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak,hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına,kurum çalışanları için muhtemel riskleri belirleyerek,bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliştirir,gerçekleşen olayların analizini yaparak kuruma özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar.


ŞİDDET NEDİR

Sağlık çalışanlarının,görevlerini icra ettikleri sırada yaralama, tehdit ve hakarete maruz kalma durumlarıdır.

BEYAZ KOD NEDİR

Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında  gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması  ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü  tedbirlerin  alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan,gerçekleşen şiddet olayları sonrasında “ 113 “ no’lu telefon numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı veya olaya tanık olan diğer sağlık çalışanı tarafından aşağıdaki üç adım sırasıyla uygulanır.

1- Hastanemiz bünyesindeki Çalışan Hakları Güvenliği Birimi Beyaz Kod ekibine bildirimde bulunulması ile süreç başlatılır.

2- Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren “ 113 “ no’lu danışma hattı aranarak olay hakkında bilgi verilir veya internet üzerinden www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden Bildirim  Formu  1  doldurularak  bakanlığa olay hakkında bilgi verilir. Bildirim Formu 1 ‘in bir nüshası Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine iletilir.

3- Olay anında veya daha sonraki bir süreçte şiddete maruz kalan kişi tarafından Bildirim Formu 2 ‘ nin doldurularak bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

    Sağlık çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı durumunda mesai saatleri içerisinde Hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu Başhekim Yardımcısına, mesai saatleri dışında ise nöbetçi uzman doktor ve yöneticilere bilgi verilir.Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden “ Bildirim Formu 1 “ doldurularak bakanlığa iletilir.Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir.

ŞİDDETLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPMANIZ GEREKENLER

Öncelikle kişisel güvenliğinizi sağlayın,saldırgandan uzaklaşarak güvenli bir alanda durun.

Olay yerinde ve anında tutanak tutun ve görgü tanıklarına imzalatın.

Hastane güvenlik birimine haber verin.

Kurum/çalıştığınız işyeri yetkililerine bilgi verin.

Sağlık durumunuzla ilgili tıbbi rapor alın.

Şiddet sonrası bedensel/ruhsal tıbbi destek alın.

TUTANAK İÇERİĞİ

1-Saldırının olduğu tarih

2-Saldırı saati

3-Saldırıya uğradığınız yer

4-Saldırı anında yaptığınız iş

5-Saldırının başlama nedeni

6-Detaylı olarak saldırının oluş şekli,türü,kullanılan araçlar

7-Saldırı sonucu vücudunuzda ve çevrede oluşan olumsuzluklar

8-Saldırgan/saldırganların yaş ve cinsiyetleri,biliniyorsa isimleri

9-Saldırıyı görenlerin ad ve soyadları,imzaları, varsa iletişim bilgileri  

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

Şiddet olayları için Bakanlık Hukuk Birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına  bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN

Çalışan Hakları Güvenliği Birimi;

Pbx: 0 326 344 10 54  Dahili1: 1460      Dahili2: 1481

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.