Refakat Politikamız ve Refakatçi Kuralları
12 Ocak 2023

REFAKAT  POLİTİKAMIZ VE REFAKATÇİ KURALLARI

 1. Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir kişiyle sınırlanır.
 2. Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 3. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek
 4. Refakatçı hastanın bakımına izin verildiği ölçüde yardım eder.
 5. Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 6. Yoğun bakım ünitesinde refakatçi bulundurulamaz.
 7. Refakatçilerin hastane içerisinde SİGARA ve ALKOLLÜ madde kullanmaları yasaktır.
 8. Kadın Doğum Servisi, Doğumhane gibi kadın servislerinde erkek refakatçi alınmaz.
 9. Refakatçılar refakat kimlik kartlarını sürekli takmak mecburiyetindedirler. Hasta taburcu edilirken refakat kimlik kartlarını servis hemşiresine teslim edilmelidir.
 10. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakat koltuklarını kullanabilirler.
 11. Refakatçiler ilgili hekim ve hemşire dışında hastasını hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 12. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 13. Refakatçiler hastaları ile ilgili her hangi bir sorun olduğunda hemşireye haber vermelidirler.
 14. Refakatçiler hekim veya hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek ve içecek vermemelidirler.
 15. Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi Hasta İletişim Birimi, dilek öneri kutuları ve WEB sayfamızda dilek öneri(e-posta) aracılığı ile iletebilirsiniz.
 16. Acil durumlarda hasta odaları kapısında asılı olan ACİL ÇIKIŞ KROKİ ’si takip edilmelidir.
 17. Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde (yoğun bakımlar, palyatif bakım ünitesi, izolasyon odası gibi) hekim tarafından refakatçi uygun görülmeyen hastalara refakatçi kalmaz. İzolasyonda yatan hastalar için refakatçi gerekirse kişisel koruyucu ekipman kullanılarak hasta başında kalması sağlanır.

         ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.