Kalite Yönetimi Görevleri
19 Nisan 2024

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 • Hastanemiz Kalite Direktörü : Hayriye TÜFENKÇİ
 • Kalite  Sekreteryası  :  Zeynep KOCAMAN
 • Verimlilik sorumlusu ve Eğitim Hemşiresi   :   Zahide ÇELİK

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.

 • Öz değerlendirmeleri yönetmek.

 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.

 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.

 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.