Bilgi İşlem Birimi
09 Ocak 2023

  GÖREV ADI (Sorumlusu): 
 Mehmet ÇOLAK  

 


  GÖREV TANIMLARI

Bilgi İşlem Birimi; Hastane Bilgi Yönetim Sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisinde görevli başka bir bilgisayar işletmeni ya da Sağlık Tesisi Yöneticisi/ Başhekim ya da İdari ve Mali İşler Müdürü’ nün uygun gördüğü aynı nitelikleri haiz bir personel görevlerini yerine getirmektedir.

GÖREV AMACI:
Sağlık Tesisi Yöneticiliği/Başhekimliği tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak mevzuata uygun olarak büro işlemlerini yürütür.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

  1. Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,
  2. Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak,
  3. Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak,
  4. Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak,
  5. Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,
  6. Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,